Vandens minkštinimo filtrai

Projektavimas, Įrangos parinkimas, Montavimas, Techninis aptarnavimas

Mūsų tiekiami automatiniai vandens minkštinimo filtrai efektyviai padeda sumažinti vandenyje esančią kalcio ir magnio jonų koncentraciją. Visi tiekiami vandens minkštinimo filtrai regeneruojasi automatiškai, nes turi savaiminio prasiplovimo funkciją.

Riversoft 4

Riversoft 4

Riversoft 4 vandens minkštinimo filtras šalina vandenyje esančias kalkes (mažina kalcio ir magnio jonų koncentraciją) Vandens minkštinimo filtras regeneracijai (prasiplovimui) naudoja vandenį ir tabletinę druską (NaCl). Vandens minkštinimo procesas pagrįstas jonų kaitos principu.

Šio minkštinimo filtro regeneracija (prasiplovimas) tiesiogiai priklauso nuo suvartoto vandens kiekio. Vandens minkštinimo filtras Riversoft 4 regeneracijos procesą atlieka automatiškai, pagal individualiai Jūsų poreikiams nustatytą 7-ių ciklų, didelio efektyvumo regeneracijos programą.

Riversoft 4 vandens minkštinimo filtras komplektuojamas atsižvelgiant į Jūsų vandens suvartojimo kiekį, esamą vandens kokybės situaciją ir į Jūsų individualius poreikius, kokias vandens savybes norima pagerinti.

Riversoft 4 vandens minkštinimo filtro valdymo vožtuvo pagrindinis pranašumas – jame nėra besitrinančių ir dirbančių vandenyje detalių. Minkštinimo filtro vožtuvams dirbant, velenėlis nuspaudžia arba atleidžia vožtuvų disko vėliavėles ir taip uždaro ar atidaro kanalus vandeniui pratekėti. Pasitaikantys vandenyje teršalai, taip pat ir smėlis, praeina pro kanalus neužstrigdami ir nepažeisdami kanalų sandarinimo. Riversoft 4 vandens minkštinimo filtras yra vienas iš efektyviausių būdų kieto (kalkėto) vandens savybių gerinimui.

Vandens minkštinimo filtras Riversoft 4 yra draugiškas aplinkai, visos filtre esančios medžiagos yra nekenksmingos žmogui ir išorinei aplinkai. Vandens minkštinimo filtras Riversoft 4 komplektuojamas atsižvelgiant į Jūsų vandens suvartojimo kiekį, esamą vandens kokybės situaciją ir į Jūsų individualius poreikius, kokias vandens savybes norima pagerinti. Mūsų įmonės tiekiamas vandens minkštinimo filtras Riversoft 4 itin lanksčiai pritaikomas buitinio ir pramoninio vandens ruošimui.

Min. darbinis slėgis: 2,0  bar
Maks. darbinis slėgis: 7,0  bar
Maitnimas: 1/220-240/50 f/V/Hz
Filtro darbinis našumas: 0,14 m3/h
Filtro maks. našumas: 0,21 m3/h
Aukštis*plotis*gylis: 435*178*357 mm
Svoris (be užpildo): 5 kg
Įėjimo/išėjimo pajungimas: 3/4“ ir 3/4“ coliai
Pajungimas į kanalizaciją: 1/2″ coliai
Vandens temperatūra: 2-38 °C
Druskos talpa: 6 kg
Užpildo resursas: 21 °F/m3
Vandens kiekis regeneracijai: 26 l
Druskos kiekis regeneracijai: 0,42 kg
Katijonitas: 4 l

Riversoft 8

Riversoft 8

Riversoft 8 vandens minkštinimo filtras šalina vandenyje esančias kalkes (mažina kalcio ir magnio jonų koncentraciją). Vandens minkštinimo procesas pagrįstas jonų kaitos principu. Vandens minkštinimo filtras regeneracijai (prasiplovimui) naudoja vandenį ir tabletinę druską (NaCl). Šis vandens minkštinimo filtras 1m3 vandens paruošti sunaudoja tik iki 0,7 kg druskos.

Vandens minkštinimo filtras Riversoft 8 regeneracijos procesą atlieka automatiškai, pagal individualiai Jūsų poreikiams nustatytą 7-ių ciklų, didelio efektyvumo regeneracijos programą. Šio minkštinimo filtro regeneracija (prasiplovimas) tiesiogiai priklauso nuo suvartoto vandens kiekio.

Riversoft 8 vandens minkštinimo filtras komplektuojamas atsižvelgiant į Jūsų vandens suvartojimo kiekį, esamą vandens kokybės situaciją ir į Jūsų individualius poreikius, kokias vandens savybes norima pagerinti. Riversoft 8 vandens minkštinimo filtras yra draugiškas aplinkai, visos filtre esančios medžiagos yra nekenksmingos žmogui ir išorinei aplinkai.

Riversoft 8 vandens minkštinimo filtro valdymo vožtuvo pagrindinis pranašumas – jame nėra besitrinančių ir dirbančių vandenyje detalių. Minkštinimo filtro vožtuvams dirbant, velenėlis nuspaudžia arba atleidžia vožtuvų disko vėliavėles ir taip uždaro ar atidaro kanalus vandeniui pratekėti. Pasitaikantys vandenyje teršalai, taip pat ir smėlis, praeina pro kanalus neužstrigdami ir nepažeisdami kanalų sandarinimo. Riversoft 8 vandens minkštinimo filtras yra vienas iš efektyviausių būdų kieto (kalkėto) vandens savybių gerinimui. Vandens minkštinimo filtras Riversoft 8 padeda ženkliai sumažinti kalkėtumą arba jo išvengti visai. Mūsų įmonės tiekiamas automatinis vandens minkštinimo filtras Riversoft 8 itin lanksčiai pritaikomas buitinio ir pramoninio vandens ruošimui.

Min. darbinis slėgis: 2,0 bar
Maks. darbinis slėgis: 7,0 bar
Maitnimas: 1/220-240/50 f/V/Hz
Filtro darbinis našumas: 0,32 m3/h
Filtro maks. našumas: 0,40 m3/h
Aukštis*plotis*gylis: 680*310*435 mm
Svoris (be užpildo): 10 kg
Įėjimo/išėjimo pajungimas: 3/4“ ir 3/4“ coliai
Pajungimas į kanalizaciją: 1/2″ coliai
Vandens temperatūra: 2-38 °C
Druskos talpa: 25 kg
Užpildo resursas: 48,1 °F/m3
Vandens kiekis regeneracijai: 47 l
Druskos kiekis regeneracijai: 0,96 kg
Katijonitas: 8 l

 

Riversoft 15

Riversoft 15

Vandens minkštinimo filtras regeneracijai (prasiplovimui) naudoja vandenį ir tabletinę druską (NaCl). Šis vandens minkštinimo filtras 1m3 vandens paruošti sunaudoja tik iki 0,7 kg druskos. Riversoft 15 vandens minkštinimo filtras šalina vandenyje esančias kalkes. Vandens minkštinimo procesas pagrįstas jonų kaitos principu.

Vandens minkštinimo filtras Riversoft 15 regeneracijos procesą atlieka automatiškai, pagal individualiai Jūsų poreikiams nustatytą 7-ių ciklų, didelio efektyvumo regeneracijos programą. Šio minkštinimo filtro regeneracija (prasiplovimas) tiesiogiai priklauso nuo suvartoto vandens kiekio. Riversoft 15 vandens minkštinimo filtras itin efektyviai padeda sumažinti vandenyje esančia kalcio ir magnio jonų koncentraciją. Riversoft 15 vandens minkštinimo filtras naudojamas, kai bendrasis naudojamo vandens kietumas (kalkėtumas) yra 8 – 10 mekv/l ribose, toks vanduo laikomas kietu.

Riversoft 15 vandens minkštinimo filtras komplektuojamas atsižvelgiant į Jūsų vandens suvartojimo kiekį, esamą vandens kokybės situaciją ir į Jūsų individualius poreikius, kokias vandens savybes norima pagerinti.

Riversoft 15 vandens minkštinimo filtro valdymo vožtuvo pagrindinis pranašumas – jame nėra besitrinančių ir dirbančių vandenyje detalių. Minkštinimo filtro vožtuvams dirbant, velenėlis nuspaudžia arba atleidžia vožtuvų disko vėliavėles ir taip uždaro ar atidaro kanalus vandeniui pratekėti. Pasitaikantys vandenyje teršalai, taip pat ir smėlis, praeina pro kanalus neužstrigdami ir nepažeisdami kanalų sandarinimo. Riversoft 15 vandens minkštinimo filtras yra draugiškas aplinkai, visos filtre esančios medžiagos yra nekenksmingos žmogui ir išorinei aplinkai.

Min. darbinis slėgis: 2,0 bar
Maks. darbinis slėgis: 7,0 bar
Maitnimas: 1/220-240/50 f/V/Hz
Filtro darbinis našumas: 0,64 m3/h
Filtro maks. našumas: 0,96 m3/h
Aukštis*plotis*gylis: 1135*310*435 mm
Svoris (be užpildo): 16 kg
Įėjimo/išėjimo pajungimas: 3/4“ ir 3/4“ coliai
Pajungimas į kanalizaciją: 1/2″ coliai
Vandens temperatūra: 2-38 °C
Druskos talpa: 50 kg
Užpildo resursas: 96,3 °F/m3
Vandens kiekis regeneracijai: 117 l
Druskos kiekis regeneracijai: 1,92 kg
Katijonitas: 15 l

Riversoft 30

Riversoft 30

Vandens minkštinimo filtras regeneracijai (prasiplovimui) naudoja vandenį ir tabletinę druską (NaCl). Šis vandens minkštinimo filtras 1m3 vandens paruošti sunaudoja tik iki 0,7 kg druskos. Vandens minkštinimo procesas pagrįstas jonų kaitos principu. Riversoft 30 vandens minkštinimo filtras šalina vandenyje esančias kalkes.

Vandens minkštinimo filtras Riversoft 30 regeneracijos procesą atlieka automatiškai, pagal individualiai Jūsų poreikiams nustatytą 7-ių ciklų, didelio efektyvumo regeneracijos programą. Šio minkštinimo filtro regeneracija (prasiplovimas) tiesiogiai priklauso nuo suvartoto vandens kiekio. Riversoft 30 vandens minkštinimo filtras itin efektyviai padeda sumažinti vandenyje esančia kalcio ir magnio jonų koncentraciją. Riversoft 30 vandens minkštinimo filtras naudojamas, kai bendrasis naudojamo vandens kietumas (kalkėtumas) yra 8 – 10 mekv/l ribose, toks vanduo laikomas kietu.

Riversoft 30 vandens minkštinimo filtras komplektuojamas atsižvelgiant į Jūsų vandens suvartojimo kiekį, esamą vandens kokybės situaciją ir į Jūsų individualius poreikius, kokias vandens savybes norima pagerinti.

Riversoft 30 vandens minkštinimo filtro valdymo vožtuvo pagrindinis pranašumas – jame nėra besitrinančių ir dirbančių vandenyje detalių. Minkštinimo filtro vožtuvams dirbant, velenėlis nuspaudžia arba atleidžia vožtuvų disko vėliavėles ir taip uždaro ar atidaro kanalus vandeniui pratekėti. Pasitaikantys vandenyje teršalai, taip pat ir smėlis, praeina pro kanalus neužstrigdami ir nepažeisdami kanalų sandarinimo. Riversoft 30 vandens minkštinimo filtras yra draugiškas aplinkai, visos filtre esančios medžiagos yra nekenksmingos žmogui ir išorinei aplinkai.

Vandens minkštinimo filtras Riversoft 30 padeda ženkliai sumažinti kalkėtumą arba jo išvengti visai. Mūsų įmonės tiekiamas automatinis vandens minkštinimo filtras Riversoft 30 itin lanksčiai pritaikomas buitinio ir pramoninio vandens ruošimui.

Min. darbinis slėgis: 2,0 bar
Maks. darbinis slėgis: 7,0 bar
Maitnimas: 1/220-240/50 f/V/Hz
Filtro darbinis našumas: 1,0 m3/h
Filtro maks. našumas: 1,5 m3/h
Aukštis*plotis*gylis: 1135*310*435 mm
Svoris (be užpildo): 27 kg
Įėjimo/išėjimo pajungimas: 3/4“ ir 3/4“ coliai
Pajungimas į kanalizaciją: 1/2″ coliai
Vandens temperatūra: 2-38 °C
Druskos talpa: 50 kg
Užpildo resursas: 150,3 °F/m3
Vandens kiekis regeneracijai: 123 l
Druskos kiekis regeneracijai: 3,0 kg
Katijonitas: 30 l

Autotrol S-9 D9

Autorol S-9 D9

Šis automatinis vandens minkštinimo filtras regeneracijai (prasiplovimui) naudoja vandenį ir tabletinę druską (NaCl). Autotrol S-9 D9 automatinis vandens minkštinimo filtras turi prognozuojamas regeneracijos ir taupaus druskos naudojimo programas, todėl šis filtras sunaudoja nedidelius druskos kiekius. Veikimas paremtas jonų mainų reakcija. Automatinis filtro plovimas tiesiogiai priklauso nuo suvartoto vandens kiekio. Šis automatinis vandens minkštinimo filtras šalina vandenyje esančias kalkes (Ca ir Mg) ir nedidelius ištirpusios geležies (Fe) kiekius iki 1 mg/l.

Autotrol S-9 D9 vandens minkštinimo filtras naudojamas, kai bendrasis naudojamo vandens kietumas (kalkėtumas) yra 8 – 10 mekv/l ribose, toks vanduo laikomas kietu. Vandens minkštinimo filtras Autotrol S-9 D9 regeneracijos procesą atlieka automatiškai, pagal individualiai Jūsų poreikiams nustatytą 7-ių ciklų, didelio efektyvumo regeneracijos programą. Šio minkštinimo filtro regeneracija (prasiplovimas) tiesiogiai priklauso nuo suvartoto vandens kiekio. Autotrol S-9 D9 vandens minkštinimo filtras itin efektyviai padeda sumažinti vandenyje esančią kalcio ir magnio jonų koncentraciją. Autotrol S-9 D9 automatinis vandens minkštinimo filtras yra vienas iš efektyviausių būdų kieto (kalkėto) vandens savybių gerinimui.

Automatinis vandens minkštinimo filtras Autotrol S-9 D9 komplektuojamas atsižvelgiant į Jūsų vandens suvartojimo kiekį, esamą vandens kokybės situaciją ir į Jūsų individualius poreikius, kokias vandens savybes norima pagerinti. Automatinis vandens minkštinimo filtras Autotrol S-9 D9 yra draugiškas aplinkai, visos filtre esančios medžiagos yra nekenksmingos žmogui ir išorinei aplinkai.

Autotrol S-9 D9 vandens minkštinimo filtro valdymo vožtuvo pagrindinis pranašumas – jame nėra besitrinančių ir dirbančių vandenyje detalių. Minkštinimo filtro vožtuvams dirbant, velenėlis nuspaudžia arba atleidžia vožtuvų disko vėliavėles ir taip uždaro ar atidaro kanalus vandeniui pratekėti. Pasitaikantys vandenyje teršalai, taip pat ir smėlis, praeina pro kanalus neužstrigdami ir nepažeisdami kanalų sandarinimo.

Min. darbinis slėgis: 2,0 bar
Maks. darbinis slėgis: 7,0 bar
Maitnimas: 1/220-240/50 f/V/Hz
Filtro darbinis našumas: 0,45 m3/h
Filtro maks. našumas: 1,8 m3/h
Tirpalo talpos, aukštis*plotis: 900*340 mm
Kolonos aukštis*diametras: 1100*220 mm
Kolonos dydis: 8×35 coliai
Svoris (be užpildo): 25 kg
Įėjimo/išėjimo pajungimas: 1“/1“ coliai
Pajungimas į kanalizaciją: 3/4″ coliai
Darbinės temperatūros: 5-40 °C
Užpildas: 15 L
Atbulinio prasiplovimo srautas: 0,27 m3/h

Autotrol S-15 D9

Autorol S-15 D9

Šis automatinis vandens minkštinimo filtras regeneracijai (prasiplovimui) naudoja tik vandenį ir tabletinę druską (NaCl). Autotrol S-15 D9 vandens minkštinimo filtras turi prognozuojamas regeneracijos ir taupaus druskos naudojimo programas, todėl šis filtras sunaudoja nedidelius druskos kiekius. Veikimas paremtas jonų mainų reakcija. Automatinis filtro plovimas tiesiogiai priklauso nuo suvartoto vandens kiekio. Šis automatinis minkštinimo filtras šalina vandenyje esančias kalkes (Ca ir Mg) ir nedidelius ištirpusios geležies (Fe) kiekius iki 1 mg/l.

Automatinis minkštinimo filtras Autotrol S-15 D9 turi „Autorestart“ funkciją – dingus elektrai šiame vandens minkštinimo filtre išliks visi suvesti vandens filtravimo duomenys ir nustatymai (nesutriks regeneracijos ciklas). Autotrol S-15 D9 vandens minkštinimo filtras naudojamas, kai bendrasis naudojamo vandens kietumas (kalkėtumas) yra 8 – 10 mekv/l ribose, toks vanduo laikomas kietu. Vandens minkštinimo filtras Autotrol S-15 D9 regeneracijos procesą atlieka automatiškai, pagal individualiai Jūsų poreikiams nustatytą 7-ių ciklų, didelio efektyvumo regeneracijos programą. Šio minkštinimo filtro regeneracija (prasiplovimas) tiesiogiai priklauso nuo suvartoto vandens kiekio. Autotrol S-15 D9 vandens minkštinimo filtras itin efektyviai padeda sumažinti vandenyje esančią kalcio ir magnio jonų koncentraciją.

Automatinis vandens minkštinimo filtras Autotrol S-15 D9 komplektuojamas atsižvelgiant į Jūsų vandens suvartojimo kiekį, esamą vandens kokybės situaciją ir į Jūsų individualius poreikius, kokias vandens savybes norima pagerinti. Automatinis vandens minkštinimo filtras Autotrol S-15 D9 yra draugiškas aplinkai, visos filtre esančios medžiagos yra nekenksmingos žmogui ir išorinei aplinkai. Autotrol S-15 D9 automatinis vandens minkštinimo filtras yra vienas iš efektyviausių būdų kieto (kalkėto) vandens savybių gerinimui.

Autotrol S-15 D9 vandens minkštinimo filtro valdymo vožtuvo pagrindinis pranašumas – jame nėra besitrinančių ir dirbančių vandenyje detalių. Minkštinimo filtro vožtuvams dirbant, velenėlis nuspaudžia arba atleidžia vožtuvų disko vėliavėles ir taip uždaro ar atidaro kanalus vandeniui pratekėti. Pasitaikantys vandenyje teršalai, taip pat ir smėlis, praeina pro kanalus neužstrigdami ir nepažeisdami kanalų sandarinimo. 

Min. darbinis slėgis: 2,0 bar
Maks. darbinis slėgis: 7,0 bar
Maitnimas: 1/220-240/50 f/V/Hz
Filtro darbinis našumas: 0,75 m3/h
Filtro maks. našumas: 2,4 m3/h
Tirpalo talpos, aukštis*plotis: 900*340 mm
Kolonos aukštis*diametras: 1300*220 mm
Kolonos dydis: 8*44 coliai
Svoris (be užpildo): 35 kg
Įėjimo/išėjimo pajungimas: 1“/1“ coliai
Pajungimas į kanalizaciją: 3/4″ coliai
Darbinės temperatūros: 5-40 °C
Užpildas: 25 L
Atbulinio prasiplovimo srautas: 0,36 m3/h

 

Autotrol S-21 D9

Autorol S-21 D9

Šis automatinis minkštinimo filtras šalina vandenyje esančias kalkes (Ca ir Mg) ir nedidelius ištirpusios geležies (Fe) kiekius iki 1 mg/l. Autotrol S-21 D9 vandens minkštinimo filtras turi prognozuojamas regeneracijos ir taupaus druskos naudojimo programas, todėl šis filtras sunaudoja nedidelius druskos kiekius. Veikimas paremtas jonų mainų reakcija. Šis automatinis vandens minkštinimo filtras regeneracijai (prasiplovimui) naudoja tik vandenį ir tabletinę druską (NaCl). Automatinis filtro plovimas tiesiogiai priklauso nuo suvartoto vandens kiekio.

Autotrol S-21 D9 vandens minkštinimo filtras naudojamas, kai bendrasis naudojamo vandens kietumas (kalkėtumas) yra 8 – 10 mekv/l ribose, toks vanduo laikomas kietu.  Automatinis minkštinimo filtras Autotrol S-21 D9 turi „Autorestart“ funkciją – dingus elektrai šiame vandens minkštinimo filtre išliks visi suvesti vandens filtravimo duomenys ir nustatymai (nesutriks regeneracijos ciklas). Autotrol S-21 D9 vandens minkštinimo filtras itin efektyviai padeda sumažinti vandenyje esančią kalcio ir magnio jonų koncentraciją.

Vandens minkštinimo filtras Autotrol S-21 D9 regeneracijos procesą atlieka automatiškai, pagal individualiai Jūsų poreikiams nustatytą 7-ių ciklų, didelio efektyvumo regeneracijos programą. Šio minkštinimo filtro regeneracija (prasiplovimas) tiesiogiai priklauso nuo suvartoto vandens kiekio.

Automatinis vandens minkštinimo filtras Autotrol S-21 D9 yra draugiškas aplinkai, visos filtre esančios medžiagos yra nekenksmingos žmogui ir išorinei aplinkai. Automatinis vandens minkštinimo filtras Autotrol S-21 D9 komplektuojamas atsižvelgiant į Jūsų vandens suvartojimo kiekį, esamą vandens kokybės situaciją ir į Jūsų individualius poreikius, kokias vandens savybes norima pagerinti. Autotrol S-21 D9 automatinis vandens minkštinimo filtras yra vienas iš efektyviausių būdų kieto (kalkėto) vandens savybių gerinimui.

Autotrol S-21 D9 vandens minkštinimo filtro valdymo vožtuvo pagrindinis pranašumas – jame nėra besitrinančių ir dirbančių vandenyje detalių. Minkštinimo filtro vožtuvams dirbant, velenėlis nuspaudžia arba atleidžia vožtuvų disko vėliavėles ir taip uždaro ar atidaro kanalus vandeniui pratekėti. Pasitaikantys vandenyje teršalai, taip pat ir smėlis, praeina pro kanalus neužstrigdami ir nepažeisdami kanalų sandarinimo.

Min. darbinis slėgis: 2,0 bar
Maks. darbinis slėgis: 7,0 bar
Maitnimas: 1/220-240/50 f/V/Hz
Filtro darbinis našumas: 1,05 m3/h
Filtro maks. našumas: 2,8 m3/h
Tirpalo talpos, aukštis*plotis: 900*340 mm
Kolonos aukštis*diametras: 1325*264 mm
Kolonos dydis:10×44 coliai
Svoris (be užpildo): 44 kg
Įėjimo/išėjimo pajungimas: 1“/1“ coliai
Pajungimas į kanalizaciją: 3/4″ coliai
Darbinės temperatūros: 5-40 °C
Užpildas: 35 L
Atbulinio prasiplovimo srautas: 0,57 m3/h

 

Mūsų partneriai

Scroll to Top